Skuteczne metody zwalczania roztoczy - Allergoff Pro

Czym są roztocze ?

Roztocze to niewielkie, niedostrzegalne gołym okiem pajęczaki. Głównym pożywieniem roztoczy jest złuszczony ludzki i zwierzęcy naskórek.

Uczulenia na roztocze

Odchody i części ciała roztoczy powodują uczulenia. Alergia na odchody roztoczy kurzu domowego jest drugim po uczuleniu na pyłki najpowszechniejszym rodzajem alergii.

Gdzie żyją roztocze ?

Idealne warunki dla rozwoju roztoczy to ciepło, wysoka wilgotność powietrza i dostępność pożywienia w postaci złuszczonego naskórka. Takie właśnie warunki panują w naszych łóżkach. Pot wydzielany przez ludzi dostarcza potrzebną im wilgoć wchłanianą przez ciała roztoczy. Ludzka skóra złuszcza się dostarczając roztoczom pożywienia, a fakt, ze jesteśmy stałocieplni dostarcza im ciepła. Im więcej jest roztoczy tym więcej jest ich odchodów.

Z tego właśnie powodu osoby chorujące na alergię na roztocza najsilniej cierpią wieczorem kiedy to kładą się do łóżka pełnego roztoczy.

Wpływ wieku i płci na częstotliwość występowania alergii

Uczulenie na roztocze może pojawić się w każdym wieku i występuje z jednakową częstotliwością bez względu na płeć. Obserwuje się jednak zależność prawdopodobieństwa zachorowania na astmę będącą powikłaniem alergii w zależności od płci i wieku chorującej na alergię osoby. Na chorobę tą częściej zapadają mali chłopcy oraz dorosłe kobiety.

Objawy alergii na roztocze

Objawy alergii najczęściej pojawiają się w narządach barierowych a więc tych w przypadku których jednym z zadań jest obrona organizmu przed zagrożeniami zewnętrznymi. Narządami barierowymi są przede wszystkim skóra i narządy wchodzące w skład układu oddechowego. Skóra i układ oddechowy stale mają do czynienia z niebezpiecznymi mikroorganizmami w związku z czym muszą być zawsze gotowe do ich zwalczania. Niestety często zdarza się że jako niebezpieczne rozpoznawane są pyłki, roztocza lub inne niestanowiące rzeczywistego zagrożenia czynniki. Jednoczesne wystąpienie objawów alergii w postaci astmy w układzie oddechowym i  atopowego zapalenia skóry nazywamy zespołem astma-prurigo.

Objawy alergii na roztocze pojawiające się w pierwszej kolejności powiązane są z nosem. Jest tak dlatego, że właśnie przez ten organ trafia do wnętrza naszego organizmu powietrze w którym znajdują się powodujące alergie pleśnie, oraz odchody i części ciała roztoczy. Nos jest naturalnym filtrem naszego organizmu. Pochłania on zanieczyszczenia i alergeny unoszące się w powietrzu. Prowadzi to do zatykania się i obrzęku nosa i obrzęku górnych dróg oddechowych.

Na skutek alergii może dojść również do zamknięcia zatok. Zamknięte zatoki stanowią doskonałe miejsce dla rozwoju patogenów. Problemy z zatokami spowodowane alergią często są przewlekłe i mogą trwać wiele lat.  

W skrajnych przypadkach na skutek alergii może pojawić się świąd gardła i języka, wyrzut zmian na skórze, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Podczas wstrząsu anafilaktycznego pojawiają się objawy dotyczące skóry oraz wielu narządów wchodzących w skład układu krążenia, układu oddechowego i pokarmowego. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do zgonu.

Inne pojawiające się objawy alergii to skurcz oskrzeli, nasilony kaszel. Często zdarzają się nieswoiste objawy alergii takie jak bóle brzucha i ogólne złe samopoczucie.

Alergia może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo. Sytuacja taka występuje w przypadku 25 % chorych. W przypadku takich osób nie pojawiają się żadne objawy alergii mimo pozytywnych wyników testów alergicznych. W przypadku tego typu osób alergia może ujawnić się w wyniku przebywania w wysoce zanieczyszczonym powietrzu na przykład zimą podczas sezonu smogowego. U niektórych osób może występować alergia mimo ujemnych wyników testów alergicznych. Czasami wyniki testów alergicznych pokazują, ze dana osoba jest uczulona na wiele substancji, ale tylko część z nich daje objawy.

Rekcja na alergeny może nasilać się na skutek zwiększonego wysiłku fizycznego lub alkoholu. Szczególnie niebezpieczny jest smog. Cząsteczki alergenów znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu pokryte są zanieczyszczeniami w postaci tlenków azotu i siarki oraz węglowodorów aromatycznych. Połączenie to jest znacząco bardziej drażniące od samych alergenów. Podejrzewa się, że jest to przyczyną dla której częstotliwość alergii i astmy na terenie aglomeracji miejskich jest dwukrotnie wyższa niż jest to w przypadku terenów wiejskich. Według niektórych badaczy pyły PM 2,5 wpływają na immunologie płuc powodując ich przestrojenie na reakcje alergiczną.

Nasilenie reakcji alergicznych przypada na miesiące w których nasilają się również infekcje. Sprawia to, że odróżnienie infekcji od reakcji alergicznych może być trudne nawet dla samych lekarzy.

Alergie krzyżowe

Osoby uczulone na roztocze często uczulone są również na skorupiaki i inne owoce morza.

Diagnozowanie alergii

Podstawową metodą diagnozowania alergii na roztocze jest wykonywanie testów alergicznych. Przed przeprowadzeniem testów należy odstawić leki antyhistaminowe jeśli dana osoba je bierze. Odstawianie leków nie jest konieczne jeśli diagnostyka przeprowadzana jest poprzez badanie krwi.

Po poznaniu skutków działania leków antyhistaminowych łatwo dojść do wniosku, że można by je zakupić samodzielnie by zdiagnozować u siebie alergię bez konieczności skorzystania z porady lekarskiej. Jest to jednak myślenie błędne ponieważ leki antyhistaminowe mają również działanie przeciwzapalne. Na przykład jedynie połowa osób cierpiących na pokrzywki czyli niewielkie, swędzące bąble znajdujące się na skórze choruje na alergie, ale leki przeciwhistaminowe zapobiegają pojawianiu się pokrzywki u wszystkich chorych. W związku z tym testy alergiczne pozostają podstawowym elementem diagnostyki alergii.

Skuteczności testów alergicznych pozostaje na zbliżonym poziomie bez względu na wiek poddawanych im osób. Przed przeprowadzeniem testów alergicznych przeprowadzany jest szczegółowy wywiad. Informacje zdobyte podczas wywiadu umożliwiają podjęcie decyzji na temat tego, pod kątem jakich rodzajów alergii powinny zostać wykonane testy.

Metody leczenia alergii

Jeśli wyniki testów alergicznych są dodatnie, a u chorego występują objawy alergii może on zostać poddany odczulaniu. Odczulanie uważane jest za jedną z lepszych form leczenia alergii. Mogą być mu poddawane już osoby, które ukończyły 5 lat, a górna granica wieku w którym można zostać poddanym odczulaniu właściwie nie istnieje. Przeciwskazaniami do odczulania są ciężkie choroby infekcyjne lub autoimmunologiczne oraz nowotwory. Podczas odczulania nie należy odstawiać leków. Odczulanie powoduje zmniejszenie się objawów alergii, ale niestety zmniejszenie to nie utrzymuje się do końca życia chorego. Zazwyczaj pozytywne skutki odczulania utrzymują się dwukrotnie dłużej od czasu które trwało odczulanie. Rzadko zdarza się aby utrzymywały się one dłużej niż 12 lat. Niestety może się też zdarzyć, że objawy alergii pojawią się od razu po zakończeniu odczulania. Pozytywne skutki odczulania obserwowane są u trzech na cztery poddane tej procedurze osoby.

Pierwsze efekty odczulania w postaci zmniejszenia się natężenia objawów pojawiają się już podczas pierwszego roku leczenia. Szczepionki podawane choremu podczas odczulania mogą być podawane mu w schemacie całorocznym lub przedsezonowym. W przypadku schematu całorocznego dawki alergenu początkowo są niewielkie, a następnie następuje stopniowe ich zwiększanie aż do docelowej dawki, która podawana jest choremu w regularnych odstępach przez od 3 do 5 lat. Schemat sezonowy stosowany jest w przypadku chorych, którzy mają alergię na pyłki. W schemacie tym ekstrakt podawany jest przed sezonem pylenia. Również w tym schemacie dawki początkowo są niewielkie, a potem stopniowo rosną. Badania naukowe potwierdzają skuteczność obu schematów, ale wyniki badań porównujących te schematy między sobą nie są jednoznaczne niemniej wydaje się, że odczulanie całoroczne cechuje się wyższą skutecznością. Różnica w skuteczności szczególnie wysoka jest po kilku latach leczenia.

Niestety odczulanie może wywoływać objawy uboczne takie jak nieżyt nosa i spojówek. Ilość skutków ubocznych jest podobna bez względu czy stosowane jest odczulanie całoroczne czy sezonowe. Odczulanie musi być przeprowadzane przez dłuższy czas i przez cały ten okres przebiegać z wysoką regularnością. Przerwanie odczulania przed jego zakończeniem jest główną przyczyną niepowodzeń. Przerywanie terapii częstsze jest w przypadku osób stosujących odczulanie sezonowe.

Podstawową metodą leczenia alergii są leki antyhistaminowe oraz steroidy. Leki przeciwhistaminowe hamują działanie histaminy uwalnianej z komórek tucznych. Histamina może być wyrzucana przez komórki na skutek działania alergenu lub innych czynników takich jak na przykład zimno, światło, wysiłek fizyczny, alkohol lub wibracje. Obecnie stosowane leki przeciwalergiczne są stosunkowo bezpieczne i zazwyczaj nie powodują działań niepożądanych. Reakcje zapalne na skórze leczone są za pomocą specjalnych maści. Leki te stosowane są sekwencyjnie.

 

Alergeny na terenie przedszkoli

 

Miejscami w których ilość alergenów roztoczy jest szczególnie wysoka są przedszkola. Istnieje wiele przyczyn dla których tak się dzieje. Podłogi w przedszkolach zazwyczaj pokryte są wykładziną. Dokładne wyczyszczenie wykładziny z roztoczy jest niemożliwe. Ilość odchodów roztoczy i zarodników pleśni w przedszkolu jest około pięciokrotnie większa niż w domu. W przedszkolach powszechne są też wirusy, które przenoszone są przez dzieci w związku z czym w przypadku pojawienia się objawów alergii wywołanych przebywaniem dzieci w przedszkolu odróżnienie ich od objawów wywołanych infekcja jest bardzo trudne.

O tym, ze mamy do czynienia z reakcją alergiczną, a nie z infekcją świadczy między innymi długotrwałość objawów dziecka. Ze względu na występujące trudności diagnostyczne często ustalenie przyczyn objawów ze 100 % pewnością nie jest możliwe. Z tego powodu lekarze często nie mają wyjścia i przepisują leki przeciwalergiczne mimo braku pewności co do trafności postawionej diagnozy.

Powikłania powiązane z uczuleniem na roztocza

Alergia w tym zwłaszcza alergia nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji.

U połowy osób u których występuje alergiczny nieżyt nosa spowodowany alergią na roztocze pojawiają się objawy astmy. Alergia może też spowodować nieprawidłowy rozwój płuc u dzieci.  Świadomość rodziców dotycząca negatywnych skutków wiążących się z alergią stale wzrasta w związku z czym coraz częściej dokładają oni starań mających na celu uchronienie swoich dzieci przed negatywnymi skutkami alergii.

Działania podejmowane w celu zmniejszenia objawów alergii

Istnieje szereg działań podejmowanych w celu poprawienia życia osób uczulonych na roztocza.

Wewnątrz pomieszczeń odchody roztoczy i inne alergeny znajdują się głównie w kurzu w związku z czym podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie jego ilości. Pomieszczenia w których mieszka alergik należy odkurzać za pomocą dobrego odkurzacza wyposażonego w filtr HEPA. Część alergenów, które pozostaną w powietrzu po przeprowadzonych w ten sposób zabiegach można z niego usunąć za pomocą oczyszczaczy powietrza.

Obok łóżka roztocze licznie występują również w innych miejscach na których gromadzi się kurz takich jak zasłony, dywany i tapicerowane meble. Stąd też jeśli w danym pokoju mieszkać będzie alergik należy wziąć to pod uwagę podczas wyposażania danego pokoju. Zwykle żaluzje można zastąpić żaluzjami wewnątrz okiennymi, które nie gromadzą kurzu ponieważ niema jak on dostać się do nich.

Szczególną uwagę podczas walki z roztoczami warto zwrócić na łóżko. Pościel należy prać przez co najmniej godzinę w temperaturze 60 stopni Celsjusza raz na dwa-trzy tygodnie. Za równo pościel jak i materac powinny być wymieniane częściej niż jest to w przypadku osób nie mających problemów z alergią. Osoby chore na alergię powinny unikać pościeli wełnianej ponieważ morze ona powodować nadwrażliwość u osób u których alergia powoduje objawy skórne.

Należy unikać też pościeli wymagających prania w pralni chemicznej. Z jednej strony używane w tego typu pralniach substancje chemiczne nie są obojętne dla alergików, a z drugiej mało prawdopodobne aby pościel której nie możemy sami wyprać w domu prana była z odpowiednio wysoką regularnością. Przede wszystkim należy wybierać kołdry, które mogą być prane z wysoka częstotliwością. W związku z tym nie należy wybierać kołder wykonanych z pierza.

Niestety większość stosowanych działań profilaktycznych cechuje się umiarkowaną skutecznością. Ilość kurzu w pomieszczeniach można ograniczyć za pomocą sprzątania, ale niestety całkowite wyeliminowanie kurzu z pomieszczeń nie jest możliwe. Co gorsza sprzątanie może wręcz pogarszać sprawę jeśli przeprowadzane jest ono przez samego alergika ponieważ właśnie podczas wykonywania tej czynności ma on największy kontakt z alergenami.

Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest preparat Allergoff® PRO skutecznie eliminujący alergeny roztoczy.

Czym jest Allergoff® PRO

Allergoff PRO to wysoce innowacyjny preparat przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Jednokrotne użycie preparatu allergoff PRO pozwala na zneutralizowanie alergenów nawet na okres 6 miesięcy. Przeprowadzone badania skuteczności preparatu Allergoff® PRO wykazały pełną neutralizację alergenów pochodzących z podłoża hodowlanego roztoczy Dermatophagoides farinae oraz Dermatophagoides pteronyssinus. Zastosowanie zabiegów z użyciem allergoff® PRO umożliwia zminimalizowanie objawów alergii, a nawet ich całkowite zlikwidowanie. Allergoff® PRO nie jest dostępny dla osób prywatnych. Allergoff PRO dostępny jest jedynie dla wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Licencję na wykonywania zabiegów z użyciem Allergoff® PRO uzyskało tylko kilka wyselekcjonowanych przez producenta firm w Polsce w tym firma Insektpol. Zawężenie stosowania preparatu Allergoff PRO do kilku wyjątkowo starannie wyselekcjonowanych firm daje gwarancje profesjonalnego przeprowadzenia przez nie tych zabiegów.

Jak działa Allergoff® PRO

Allergoff® PRO neutralizuje alergeny kurzu domowego, zwierząt domowych, grzybów pleśniowych i pyłków znajdujące się w gromadzącym się wewnątrz pomieszczeń kurzu. Swoją wysoką skuteczność allergoff® PRO zawdzięcza wysokiej innowacyjności. Preparat allergoff® PRO jest zawiesiną zbudowanych z alkoholu poliwinylowego mikrokapsułek o średnicy około 1 mikrometra w których wnętrzu znajdują się substancje czynną w postaci benzoesanu benzylu. Zawarty w mikrokapsułkach preparatu allegoff PRO benzoesan benzylu neutralizuje alergeny roztoczy znajdujące się w kurzu domowym oraz obniża stężenie pozostałych alergenów takich jak alergeny grzybów pleśniowych, sierść zwierząt i inne. Mikrokapsułki wchodzące w skład allergoffu PRO tworzą też na powierzchni specjalną powłokę wiążącą w większe cząstki drobinki kurzu i innych alergenów oraz zmieniają strukturę chemiczną powodujących alergię cząsteczek kurzu. Zmiana struktury chemicznej alergizujących cząstek sprawia, że przestają one być szkodliwe dla uczulonych. Zmniejsza się też ich zdolność do unoszenia się w powietrzu co minimalizuje ryzyko przedostania się ich do dróg oddechowych, a tym samym wywołania alergii.

Substancja czynna preparatu allergoff PRO stopniowo uwalnia się ona przez 6 miesięcy. Technologia umożliwiająca takie działanie preparatu Allergoff® PRO znana jest jako Slow Release™ i umożliwia długotrwałe działanie preparatu Allergoff PRO oraz zmniejszenie dawki preparatu allergoff PRO niezbędnej do wykonania zabiegu. 

Gdzie stosowany jest Allergoff® PRO

Allergoff PRO może być stosowany wszędzie, gdzie przebywają alergicy, w tym zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej takich jak hotele, domu wczasowe, uzdrowiska, domy letniskowe i domy seniora.

Allergoff® PRO może być stosowany w miejscach w których często pojawiają się dzieci w tym również noworodki takich jak domy dziecka, żłóbki, przedszkola, szkoły, pokoje dziecięce i sale zabaw. Miejsca w których często pojawiają się dzieci w tym zwłaszcza żłobki i przedszkola są miejscami w których zabiegi z użyciem Allergoff® PRO przeprowadzane są szczególnie często.

Zastosowanie preparatu allergoff PRO łagodzi objawy choroby i poprawia jakość życia osób chorych na alergię.

Certyfikat „Środowisko przyjazne dla alergików” przyznawany po zastosowaniu preparatu allergoff PRO.

Zastosowanie preparatu allergoff PRO pozwala na uzyskane certyfikatu „Środowisko przyjazne dla alergików” świadczącego o szczególnej dbałości o stan higieniczny pomieszczeń. Uzyskanie certyfikatu przez hotel, przedszkole lub inne instytucje może stanowić ważny element przeprowadzanych działań marketingowych. Certyfikat ten wciąż jeszcze posiadany jest jedynie przez nieliczne instytucje w związku z czym pozwala się on na wyróżnienie się na tle istniejącej na rynku konkurencji.

Żłobki i przedszkola

Uzyskanie certyfikatu Środowisko przyjazne dla alergików” szczególnie duże korzyści przynosi miejscom takim jak żłobki i przedszkola. Alergie stanowią coraz poważniejszy problem wśród dzieci dlatego ich rodzice dokładają coraz większych starań mających na celu całodobowe uchronienie dzieci przed alergenami. Jednym z elementów tych działań jest poszukiwanie żłobów lub przedszkoli wolnych od alergenów. Działania te są jak najbardziej zrozumiałe. W końcu jeśli chorujące na alergię dziecko będzie przebywać w obecności alergenów może to doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych w tym astmy i niedorozwoju płuc. Uzyskanie Certyfikatu „Środowisko przyjazne dla alergików” oraz możliwość oznaczenia obiektu symbolem preparatu Allergoff PRO dają możliwość przekonania rodziców o tym, ze dane miejsce jest odpowiednie dla dzieci chorujących na alergie. Marka allergoff jest powszechnie znana wśród alergików i ich rodziców więc dobrze zdają sobie sprawę z pozytywnych skutków zastosowania produktów tej marki. Dzięki temu otrzymanie wspomnianego certyfikatu i prawa do umieszczenia symbolu preparatu allergoff PRO przekłada się liczne korzyści wizerunkowe i marketingowe dla danej placówki, a tym samym zwiększenie liczby osób zainteresowanych umieszczeniem dzieci w danej placówce.

Hotele i pensjonaty

Uzyskanie certyfikatu „Środowisko przyjazne dla alergików” przynosi też duże korzyści hotelom i pensjonatom. Uzyskanie tego certyfikatu umożliwia ich właścicielom wyróżnienie się na niełatwym rynku turystycznym. Osoby chorujące na alergie szukają noclegów w miejscach, które wolne będą od alergenów oraz chętnie polecają je innym osobom. Dbałość o alergików daje też klientom hotelu sygnał o tym, że dany hotel cechuje się szczególnie wysokim poziomem dbałości o klientów i niczego nie pozostawia się w nim przypadkowi.

Jak stosowany jest Allergoff® PRO

Podczas zabiegu opryskiwane są miejsca cechujące się najwyższym stężeniem kurzy takie jak materace, łóżka, meble tapicerowane i dywany. Jednorazowa aplikacja Allergoff® PRO zapewnia ochronę antyalergiczną na 6 miesięcy.

Benzoesan beznzylu - substancja czynna preparatu allergoff® PRO

 

Substancją czynną stosowaną w preparacie allergoff® PRO jest benzoesan benzylu. Benzoesan benzylu jest estrem benzylowym kwasu benzoesowego. Ma on postać bezbarwnej cieczy. Otrzymywany jest on w wyniku estryfikacji alkoholu benzylowego i kwasu benzoesowego. Benzoesan benzylu może być również otrzymywany z aldehydu benzoesowego podczas reakcji Claisena-Tiszenki. Cząsteczka benzoesanu benzylu składa się z czternastu cząsteczek węgla, dwunastu cząsteczek wodoru i dwóch cząsteczek tlenu. Masa cząsteczkowa benzoesanu benzylu wynosi 212,24 gram na mol.

 

Producent allergoff® PRO

Producentem preparatu allergoff pro jest ICB Pharma. ICB Pharma to polska firma działająca w branży chemicznej.

 

 

 

 

 

Artykuły

11.10.2018

Świerzbowce drążące - czym są i jakie zagrożenie stanowią

Świerzbowce drążące są pasożytami zewnętrznymi ptaków i ssaków. Występują przede wszystkim na skórze głowy. Zasięg występowania większości świerzbowców jest podobny do zasięgu ich żywicieli.

02.08.2018

Pluskwy domowe - czym są, skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Pluskwy domowe są pasożytami żywiącymi się ludzką krwią. Ze względu na swoją dietę są one owadami wyjątkowo uciążliwymi dla człowieka. Profesjonalne metody zwalczania pluskiew polegają głównie na oprysku przeprowadzanym za pomocą substancji chemicznych.

02.08.2018

Dzier włochaty - szkodnik z rodziny biegaczowatych

Czasami zwłaszcza jesienią zauważamy, że mamy czarne chrząszcze w domu lub czarne chrząszcze w mieszkaniu. W takiej sytuacji zaczynamy zastanawiać się co to za czarny chrząszcz w domu naszym? Co to za czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym? Kim jest ten czarny robak w domu? Co to za czarny robak w mieszkaniu? Gatunków chrząszczy jest wiele bardzo jednak możliwym jest, ze ten czarny chrząszcz w domu naszym lub czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym to dzier włochaty.

06.07.2018

Usuwanie gniaz os, zwalczanie os

Osy stanowią poważne zagrożenie dla ludzi. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego kiedy to owady te pojawiają się masowo w tym również w miejscach, w których często pojawiają się ludzie takich jak ogrody czy podwórka. Osy podobnie jak pszczoły, mrówki, termity i szerszenie są owadami społecznymi. Osy są dużo bardziej niebezpieczne od pszczół. Dlaczego tak jest ?