Szkodniki

Groźny owad - wołek zbożowy

Sposoby zwalczania: fumigacja zboża i nasion, gazowanie.

Więcej

Omacnica spichrzanka

Zagrożenia magazynowe, czyli obecność szkodnika - omacnica spichrzanka. Insekt coraz częściej zwalczany w pomieszczeniach z żywnością.  

Więcej

Mklik Mączny

Obok motyla spożywczego bardzo groźnym owadem jest mklik mączny. Swoim działaniem wyrządza bardzo dużo szkód zarówno w magazynach spożywczych jak i w sklepach. Można go spotkać w strefie klimatu umiarkowanego.

Więcej

Chrząszcz - trojszyk ulec

Trojszyki należą do najbardziej płodnych szkodników. Populacja trojszyka gryzącego zwiększa się 70-100x w ciągu miesiąca, co jest swoistym rekordem wśród szkodników magazynowych.

Więcej

Nieprzyjemny robak - Spuszczel Pospolity

W celu usunięcia szkodnika drewna, jakim jest spuszczel pospolity stosuje się metodę gazowania, która doskonale sprawdza się w tym zadaniu. Spuszczel gryzie i niszczy elementy drewniane, dlatego też jego obecność i bytowanie są bardzo niebezpieczne.

Więcej

Pleśniakowiec lśniący

Ceny za usługę likwidacji pleśniakowca lśniącego ustalane są indywidualnie podczas kontaktu z przedstawicielami firmy INSEKTPOL. 

Więcej

Roztocze - ptaszyniec kurzy

Jako najgorszy gatunek roztocza uważa się ptaszyniec kurzy. Jako firma oferujaca usługi dezynfekcji jak i dezynsekcji doskonale wiemy jak się pozbyc tego szkodnika.

Więcej

Roztocze kurzu domowego

W kurzu domowym żyje jeden, bardzo groźny pasożyt znany, jako roztocze kurzu domowego. Jest to pajęczak, który jest bardzo niebezpieczny w szczególności dla osób chorych na astmę.

Więcej

Mucha domowa

Nie tylko w gospodarstwach rolnych, ale także w blokach mieszkalnych oraz domach jednorodzinnych czy biurach mucha domowa może stanowić bardzo poważny problem. Jej zwalczanie jest zatem bardzo ważnym aspektem.

Więcej

Wywilżna

Wywilżny są owadami, które najczęściej zauważane są na zepsutych resztach spożywczych. Takie produkty jak gnijące i fermentujące owoce i warzywa oraz inne cząstki roślinne przyciągają larwy oraz dorosłe osobniki. Ich tępienie jest bardzo ważnym aspektem, gdyż skażone produkty nie nadają się do użytku.

Więcej

Komar

Najczęstszym miejscem posiadającym idealne warunki do rozwoju komarów są różne zbiorniki wodne. Są to zazwyczaj zbiorniki stojące takie jak kałuże, stawy czy też sadzawki i wiele innych. Stojąca w nich woda zazwyczaj bogata jest w rozkładającą się materię organiczną, która stanowi idealne warunki do rozwoju  dla komarów.

Więcej

Kołatek domowy

Kołatek jest bardzo popularny i występuje w całej Europie, dlatego pozbywanie się go jest bardzo istotną kwestią.

Więcej

Karaczan prusak

Niezawodne metody radzenia sobie z karaczanem prusakiem.

Więcej

Pluskwa domowa

Najważniejszym krokiem jest oczywiście skuteczne radzenie sobie z insektem. Owady te nie przebywają bezpośrednio na żywicielach, od których pobierają krew, ale w ich pobliżu.

Więcej

Skórek zbożowy

Groźny szkodnik magazynowego ziarna, z uwagi na możliwość ekspansji, wytrzymałość na niskie temperatury i brak pokarmu, umieszczony został na liście kwarantannowej.

Więcej

Mącznik młynarek

Duży szkodnik ze względu na rozmiary ciała potrafi niszczyć dużą ilość przechowywanych produktów, dodatkowo zanieczyszczając je kałem i trupami. Uszkadza również opakowania.

Więcej

Spichlerz orzechowiec

Podobnie jak w przypadku spichlerza surynamskiego. Koszt zwalczania tego szkodnika w samej Kanadzie w roku 1980 oszacowany został na 6 milionów dolarów!

Więcej

Rozkruszek mączny

Insekt odpowiada za zanieczyszczanie produktów mącznych, dlatego uniemożliwia to ich spożycie i przetwarzanie. Z tego względu tak istotne jest zwalczanie tego szkodnika.

Więcej

Trzeń długoryjki

Larwy tego insekta bytują w drewnie, gdzie drążą tunele. Są one okrągłe, a ich średnica wynosi do 1 mm. Zauważyć można, że chodniki wypełnione są mączką drzewną.

Więcej

Dzier włochaty

Dzier włochaty swoim zasięgiem obejmuje całą Europę. Jego pojawianie się w danym miejscu jest bardzo szkodliwe, dlatego zaleca się skuteczne zwalczanie tych insektów.

Więcej

Kornik drukarz

Firma Insektpol niesie pomoc w tępieniu tego insekta. Ze względu na dużą skalę inwazji świerka pospolitego szkodnik ten jest uciążliwy dla leśników i osób posiadających lasy gospodarcze, szkółki leśne.

Więcej

Rybik cukrowy

Rybik cukrowy potocznie nazywany bywa srebrzykiem. Insekt ten mimo że nie stanowi większego zagrożenia powinien być skutecznie zwalczany ze względów higienicznych.

Więcej

Gryzki (Psotnik Zakamarnik)

Gryzki, Prostnik zakamarnik i wszy książkowe,- metody walki i skutecznego usuwania.

Więcej

Wesz Ludzka (Pediculus humanus)

Wesz ludzka to insekt, który ma wielkie znacznie dla ludzi, gdyż powoduje wszawicę. Cechą charakterystyczną jest spłaszczony grzbiet, długi tułów oraz mała głowa. Zwalczanie wesz, odwszawianie.

Więcej

Rozpłaszczyk rdzawy

Insekt ten zanieczyszcza przechowywaną żywność, dlatego jego zwalczanie jest bardzo istotne.  Zaleca się stosowanie skutecznej metody fumigacji czyli gazowania.

Więcej

Artykuły

11.10.2018

Świerzbowce drążące - czym są i jakie zagrożenie stanowią

Świerzbowce drążące są pasożytami zewnętrznymi ptaków i ssaków. Występują przede wszystkim na skórze głowy. Zasięg występowania większości świerzbowców jest podobny do zasięgu ich żywicieli.

02.08.2018

Pluskwy domowe - czym są, skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Pluskwy domowe są pasożytami żywiącymi się ludzką krwią. Ze względu na swoją dietę są one owadami wyjątkowo uciążliwymi dla człowieka. Profesjonalne metody zwalczania pluskiew polegają głównie na oprysku przeprowadzanym za pomocą substancji chemicznych.

02.08.2018

Dzier włochaty - szkodnik z rodziny biegaczowatych

Czasami zwłaszcza jesienią zauważamy, że mamy czarne chrząszcze w domu lub czarne chrząszcze w mieszkaniu. W takiej sytuacji zaczynamy zastanawiać się co to za czarny chrząszcz w domu naszym? Co to za czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym? Kim jest ten czarny robak w domu? Co to za czarny robak w mieszkaniu? Gatunków chrząszczy jest wiele bardzo jednak możliwym jest, ze ten czarny chrząszcz w domu naszym lub czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym to dzier włochaty.

06.07.2018

Usuwanie gniaz os, zwalczanie os

Osy stanowią poważne zagrożenie dla ludzi. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego kiedy to owady te pojawiają się masowo w tym również w miejscach, w których często pojawiają się ludzie takich jak ogrody czy podwórka. Osy podobnie jak pszczoły, mrówki, termity i szerszenie są owadami społecznymi. Osy są dużo bardziej niebezpieczne od pszczół. Dlaczego tak jest ?