Zwalczanie gryzoni w gospodarstwach rolnych i wytwórniach pasz

 

wytwórnie pasz, gryzonie

Straty powodowane przez gryzonie

Szczury i myszy od wieków pozostają nieodłącznymi towarzyszami człowieka. Zanieczyszczają nasz pokarm, dokonują zniszczeń w związku potrzebą ścierania zębów, wywołują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Szczury i myszy są wszystkożerne. Gryzonie powodują liczne zmiany produktach w których rozmnażają się, przebywają lub żerują. Przyczyniają się do zachodzenia w paszach zmian, które obniżają ich wartość pokarmową lub nawet sprawiają, że stają się one szkodliwe dla zwierząt gospodarskich. 

20 szczurów zjada tyle samo żywności co jeden człowiek. Pojedynczy szczur zjada rocznie od 18 do 20 suchej paszy, ale w tym samym czasie powoduje zanieczyszczenie co najmniej 50 kilogramów paszy. Szacuje się, że jedynie 10 % strat powodowanych przez szczury wynika ze zjadania przez nie pokarmu. Zęby szczurów są niezwykle silne. Szczury z łatwością przecinają przy ich użyciu różnego rodzaju przewody i elementy konstrukcyjne budynków. W chwili gdy po raz pierwszy zauważana jest obecność szczurów w danym budynku może być już ich w nim nawet kilkanaście sztuk.

 

Czym jest deratyzacja ?

W ostatnich latach w znaczącym stopniu zmieniło się znaczenie terminu deratyzacja. W chwili obecnej w skład tego terminu obok zwalczania szkodników wchodzi również monitorowanie obecności i aktywności szkodników, prowadzenie dokumentacji monitoringu gryzoni i dawanie zaleceń dotyczących metod zmniejszania zagrożeń ze strony gryzoni. Tak rozumianą deratyzację mogą zapewnić jedynie wyspecjalizowane firmy DDD.

 

Dezratyzacja wykonana nieprofesjonalnie

Deratyzacja wykonywana przez nieprzygotowane do tego typu działań osoby może stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt. Deratyzacja powinna być wykonywana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i z dużą ostrożnością. Niewłaściwie przeprowadzona deratyzacja może doprowadzić do zatruć wśród zwierząt i ludzi w tym zwłaszcza dzieci. Środki zwalczające szczury i myszy powinny być wykładane w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te utrudniają dostęp do trutki zwierzętom domowym i dzieciom. Nowoczesne trutki na szczury zawierają  w swoim składzie gorzkie substancje, które zniechęcają ludzi i zwierzęta do ich zjadania oraz są intensywnie zabarwione.

 

Jak działają trutki na szczury ?

Współcześnie stosowane trutki na szczury najczęściej działają jako zmniejszające krzepliwość krwi antykoagulanty. Dodatek substancji mumifikujących w rodentycydach zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem rozkładających się ciał gryzoni.

 

Jak zabezpieczyć gospodarstwo przed gryzoniami ?

Aby zabezpieczyć gospodarstwo przed gryzoniami należy je ogrodzić w celu uniemożliwienia wchodzenia na jego teren niepożądanych osób i zwierząt. Do ogrodzenia nie powinny przylegać drzewa, krzewy, ani żadne inne przedmioty. Trawa przylegająca do ogrodzenia powinna być regularnie koszona przynajmniej po stronie wewnętrznej. Budynki na fermie powinny być szkodnikoszczelne. W ich ścianach nie powinno być żadnych ubytków, a fundamenty powinny sięgać przynajmniej na głębokość 70 centymetrów. Szkodnikoszczelne powinny być również drzwi. Wielkość ewentualnych szpar nie powinna przekraczać 5 milimetrów. Wszelkie otwory których wielkość przekracza tą wartość powinny zostać uszczelnione lub zabudowane siatką o średnicy oczek nie przekraczającej 1 milimetra. Obok ścian budynków nie powinny znajdować się żadne przedmioty, które mogłyby stanowić kryjówkę dla gryzoni lub innych szkodników. Bardzo ważne dla niedopuszczenia do pojawienia się szkodników w gospodarstwie jest utrzymanie czystości i porządku oraz zachowanie zasad magazynowania takich jak między innymi zachowanie odpowiedniej odległości towarów od ścian. Wszelkie towary powinny być poddawane kontroli przed wprowadzeniem do wnętrza zakładu. Należy regularnie opróżniać pojemniki na odpadki, a wszelkiego rodzaju urządzenia transportowe i narzędzia powinny być regularnie myte i czyszczone.

 

Czy zabezpieczenia przed szkodnikami są konieczne ?

Zabezpieczenie przed szkodnikami i gryzoniami, jest obowiązkiem we wszystkich etapach produkcji żywności. Powinno one obejmować działania znacznie szersze niż tylko dezynsekcja lub deratyzacja wykonywana w sytuacji gdy problem gryzoni już się pojawi.

 

Artykuły

11.10.2018

Świerzbowce drążące - czym są i jakie zagrożenie stanowią

Świerzbowce drążące są pasożytami zewnętrznymi ptaków i ssaków. Występują przede wszystkim na skórze głowy. Zasięg występowania większości świerzbowców jest podobny do zasięgu ich żywicieli.

02.08.2018

Pluskwy domowe - czym są, skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Pluskwy domowe są pasożytami żywiącymi się ludzką krwią. Ze względu na swoją dietę są one owadami wyjątkowo uciążliwymi dla człowieka. Profesjonalne metody zwalczania pluskiew polegają głównie na oprysku przeprowadzanym za pomocą substancji chemicznych.

02.08.2018

Dzier włochaty - szkodnik z rodziny biegaczowatych

Czasami zwłaszcza jesienią zauważamy, że mamy czarne chrząszcze w domu lub czarne chrząszcze w mieszkaniu. W takiej sytuacji zaczynamy zastanawiać się co to za czarny chrząszcz w domu naszym? Co to za czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym? Kim jest ten czarny robak w domu? Co to za czarny robak w mieszkaniu? Gatunków chrząszczy jest wiele bardzo jednak możliwym jest, ze ten czarny chrząszcz w domu naszym lub czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym to dzier włochaty.

06.07.2018

Usuwanie gniaz os, zwalczanie os

Osy stanowią poważne zagrożenie dla ludzi. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego kiedy to owady te pojawiają się masowo w tym również w miejscach, w których często pojawiają się ludzie takich jak ogrody czy podwórka. Osy podobnie jak pszczoły, mrówki, termity i szerszenie są owadami społecznymi. Osy są dużo bardziej niebezpieczne od pszczół. Dlaczego tak jest ?