Gazowanie domu

Szkodniki drewna występujące w domu

 

Istnieje wiele gatunków szkodników drewna występujących w domach, ale szczególnie często spotykanych jest kilka ich gatunków. Są to: spuszczel domowy, kołatek pospolity i miazgowiec parkietowiec.

Spuszczel pospolity występuje na terenie całej Polski z wyjątkiem obszarów górskich. Atakuje wszystkie drewniane elementy budynków. Żeruje głównie w suchym drewnie drzew iglastych.

Kołatek domowy żeruje zarówno w drewnie drzew liściastych jak i iglastych. Najczęściej występuje w miejscach chłodnych i wilgotnych takich jak miedzy innymi piwnice.

Miazgowiec parkietowiec żeruje w drewnie drzew liściastych o twardym drewnie. Występuje w całej Polsce z wyjątkiem najwyższych gór.

Gazowanie domu jest skuteczną metodą walki z wszystkimi wyżej wymienionymi, a także z wszelkimi innymi gatunkami szkodników drewna. Jeśli więc zastanawiasz się jak zwalczać spuszczela pospolitego, jak zwalczać kołatka domowego, jak zwalczać miazgowca parkietowca, jak się pozbyć spuszczela pospolitego, jak się pozbyć kołatka domowego, jak się pozbyć miazgowca parkietowca, jak wytępić spuszczela pospolitego, jak wytępić kołatka domowego, jak wytępić miazgowca parkietowca, jak wyplenić spuszczela pospolitego, jak wyplenić kołatka domowego lub jak wyplenić miazgowca parkietowca to odpowiedzią na twoje pytanie jest gazowanie domu. Gazowanie domu to skuteczny sposób na spuszczela pospolitego, sposób na kołatka domowego i sposób na miazgowca parkietowca.

Wbrew temu co się powszechnie uważa w domach nie występują korniki, które żerują w żywych drzewach, a nie w drewnie technicznym czyli użytym do budowy. Na terenie Polski nie występują też termity żyjące w innych strefach klimatycznych. Mimo to większość osób których domu zostały zaatakowane przez szkodniki drewna jest przekonana że w ich domach są korniki lub termity ponieważ nigdy nie słyszeli o innych gatunkach owadów żerujących w drewnie i nie zdają sobie sprawę z tego, że różne gatunki szkodników drewna żerują w różnych rodzajach drewna. Istnieją gatunki drewnojadów żerujących w drewnie suchym i ciepłym i gatunki preferujące drewno wilgotne i zawilgocone. Wiele gatunków owadów żeruje bezpośrednio pod korą co oznacza, że znaleźć je można wyłącznie w drewnie nieokorowanym. Ponieważ ani korniki ani termity nie występują w Polskich domach błędem jest mówienie: gazowanie korników lub gazowanie termitów. Mimo to wiele osób mających szkodniki drewna w domu mówi, ze mają problem z termitami, problemy z termitami, problem z kornikami, problemy z kornikami, korniki w domu lub termity w domu.
 

Czym jest gazowanie domu?
 

Jak już napisaliśmy gazowanie to skuteczna metoda walki ze szkodnikami drewna, ale czym właściwie jest gazowanie? Gazowanie znane tez jako fumigacja to zwalczania szkodników przy użyciu substancji chemicznych w postaci gazowej. Gazowanie to skuteczny, a jednocześnie neutralny dla odkażanego materiału proces.
 

Jak przebiega gazowanie domu?
 

Najczęściej stosowaną metodą gazowania domu jest namiotowanie. Namiotowanie polega na zamknięciu gazowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego pod ciśnieniem wtłaczany jest gorący gaz. Najczęściej stosowany jest w tym celu fosforowodór. Gazowanie to wyjątkowo uniwersalna metoda zwalczania szkodników drewna. Może być ono stosowane za równo w celu zwalczania szkodników występujących w budynkach jak i w drewnianych opakowaniach i przedmiotach. Gazowanie domu trwa około 10-14 dni. Gazowanie domu zaczyna się od przeprowadzenia czynności przygotowawczych takich jak rozpoznanie obiektu i uszczelnienie obiektu folią nie przepuszczającą używanego w trakcie gazowania gazu. Po przeprowadzeniu tych czynności następuje właściwe gazowanie.

Po okresie wyniszczania stadium rozwojowego owadów budynek zostaje otworzony przez techników DDD. Wszelkie pozostałości po preparatach używanych do fumigacji zbierane są po jej zakończeniu i zanurzane w wodzie z detergentem, a pomieszczenia w których przeprowadzono gazowanie są wietrzone.
 

Fosforowodór

Jak wspominaliśmy gazowanie przeprowadzane jest przy pomocy fosforowodoru. Ale czym właściwie jest fosforowodór ?

Fosforowodór to łatwopalny, bezbarwny, nieorganiczny, bezwonny i słabo rozpuszczający się w wodzie związek chemiczny składający się z wodoru i fosforu.

Stosowany w trakcie gazowania domu fosforowodór otrzymywany jest poprzez łączenie ciał stałych takich jak fosforek glinu lub fosforek magnezu z parą wodną. Reakcje te najlepiej przebiegają przy wysokiej wilgotności i temperaturze. Fosforowodór niszczy szkodniki w ciągu od 3 do 7 dni. Prowadzi on do ich paraliżu i zakłóca ich funkcje oddechowe. Na rynku istnieje wiele dostępnych form fosforków takich jak między innymi tabletki, drażetki, woreczki, taśmy, płytki lub przepuszczające gaz opakowania.

Zagrożenia związane z gazowaniem domu

Gazowanie domów to jedna z najważniejszych metod zwalczania szkodników drewna. Jest ono jednak silnie toksyczne o czym nie należy zapominać przeprowadzając ten zabieg. Na szczęście uniknięcie niebezpieczeństw związanych z gazowaniem możliwe jest dzięki przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpieczeństwa. W związku z zagrożeniami, które związane są z gazowaniem powinno być ono przeprowadzane przez wykwalifikowana ekipę posiadającą odpowiednie doświadczenie w zwalczaniu szkodników drewna przez gazowanie.

Artykuły

11.10.2018

Świerzbowce drążące - czym są i jakie zagrożenie stanowią

Świerzbowce drążące są pasożytami zewnętrznymi ptaków i ssaków. Występują przede wszystkim na skórze głowy. Zasięg występowania większości świerzbowców jest podobny do zasięgu ich żywicieli.

02.08.2018

Pluskwy domowe - czym są, skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Pluskwy domowe są pasożytami żywiącymi się ludzką krwią. Ze względu na swoją dietę są one owadami wyjątkowo uciążliwymi dla człowieka. Profesjonalne metody zwalczania pluskiew polegają głównie na oprysku przeprowadzanym za pomocą substancji chemicznych.

02.08.2018

Dzier włochaty - szkodnik z rodziny biegaczowatych

Czasami zwłaszcza jesienią zauważamy, że mamy czarne chrząszcze w domu lub czarne chrząszcze w mieszkaniu. W takiej sytuacji zaczynamy zastanawiać się co to za czarny chrząszcz w domu naszym? Co to za czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym? Kim jest ten czarny robak w domu? Co to za czarny robak w mieszkaniu? Gatunków chrząszczy jest wiele bardzo jednak możliwym jest, ze ten czarny chrząszcz w domu naszym lub czarny chrząszcz w mieszkaniu naszym to dzier włochaty.

06.07.2018

Usuwanie gniaz os, zwalczanie os

Osy stanowią poważne zagrożenie dla ludzi. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego kiedy to owady te pojawiają się masowo w tym również w miejscach, w których często pojawiają się ludzie takich jak ogrody czy podwórka. Osy podobnie jak pszczoły, mrówki, termity i szerszenie są owadami społecznymi. Osy są dużo bardziej niebezpieczne od pszczół. Dlaczego tak jest ?